A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8300611. látogatója

Budapest

2019. augusztus 15.,

csütörtök


 

142. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet
A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról
5890
11/2019. (VIII. 15.) NVTNM rendelet
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
5893

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.31.