A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663191. látogatója

Budapest

2019. augusztus 23.,

péntek


 

144. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról
5949
203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
5952
204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat létrehozásával kapcsolatos módosításáról
5953
205/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról
5958
206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
Egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5959
207/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
A Puskás Aréna működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatokról
5967
39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet
A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról
5968
1499/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
A Közép-Duna menti térséget érintő egyes fejlesztésekről
5971
1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
A 2017–2018. évi Komplex Útfelújítási Program befejezéséhez szükséges intézkedésekről
5971
1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
A magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
5972
1502/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
A Semmelweis Egyetem alapítása 250 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről
5973
1503/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által megrendezésre kerülő befektetésösztönzési fókuszú nemzetközi gazdasági konferencia szervezéséről
5974
1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról
5974
1505/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Várprogram részét képező mosonmagyaróvári Óvári vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás biztosításáról
5978
1506/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
Az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedésekről
5978
1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
A 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről
5980
1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5981
1509/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú („Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5983
1510/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
Az iraki jezidi menekültek helyben maradását és hazatérését támogató projektek megvalósításáról és a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
5985
88/2019. (VIII. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5985

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.