A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299758. látogatója

Budapest

2019. augusztus 27.,

kedd


 

146. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet
Az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról
6006
210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
6010
211/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
6013
212/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet
A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6014
213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet
A nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
6014
28/2019. (VIII. 27.) ITM rendelet
A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról
6034
1513/2019. (VIII. 27.) Korm. határozat
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
6036
90/2019. (VIII. 27.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6037

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.28.