A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663191. látogatója

Budapest

2019. augusztus 30.,

péntek


 

147. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
214/2019. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6040
40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
A borászati termékek krízislepárlási támogatásáról
6041
41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról
6046
33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet
Belügyi tárgyú miniszteri rendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról
6048
34/2019. (VIII. 30.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet módosításáról
6053
20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet
Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
6057
9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
6092
29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet
Egyes szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6099
5/2019. (VIII. 30.) KKM rendelet
Az Információs Hivatal rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak teljesítményértékelési rendszeréről
6126
350/2019. (VIII. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
6130
351/2019. (VIII. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
6130
352/2019. (VIII. 30.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
6133
353/2019. (VIII. 30.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
6133
1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozat
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről, valamint az Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
6134
91/2019. (VIII. 30.) ME határozat
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
6135

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.