A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299758. látogatója

Budapest

2019. augusztus 4.,

vasárnap


 

148. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet
A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről
6139
10/2019. (IX. 4.) PM rendelet
Az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6139
11/2019. (IX. 4.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználásával és fejezeti kezelésű előirányzat átvételével összefüggő módosításáról
6149
354/2019. (IX. 4.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
6153
355/2019. (IX. 4.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
6153
356/2019. (IX. 4.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
6154
357/2019. (IX. 4.) KE határozat
Államtitkári felmentésről és kinevezésről
6154
358/2019. (IX. 4.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
6155
359/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6155
360/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6156
361/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6156
362/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6157
363/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6157
364/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6158
365/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6158
366/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6159
1515/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
Az 1997. évi I. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött a Nukleáris Biztonságról szóló Egyezmény szerinti Nyolcadik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről
6159
1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról
6160
1517/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
A Beruházás ösztönzési célelőirányzat megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
6163
1518/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
Egyes Beruházás Előkészítési Alapból finanszírozott egyházi támogatásokról szóló kormányhatározatok módosításáról
6163
1519/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
6164
1520/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
A „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat egyes rendelkezéseinek a visszavonásáról és kiegészítéséről
6166
1521/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat módosításáról
6166
1522/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
A Szeged-Csanád Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról
6167
92/2019. (IX. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
6167
93/2019. (IX. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
6168
94/2019. (IX. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
6168
95/2019. (IX. 4.) ME határozat
A helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 62/2017. (VI. 14.) ME határozat módosításáról
6169
96/2019. (IX. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
6169
97/2019. (IX. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
6170

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.28.