A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380486. látogatója

Budapest

2019. szeptember 5.,

csütörtök


 

149. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti infrastrukturális projektek területén kötött együttműködési megállapodás kihirdetéséről
6172
216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet
A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
6177
217/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
6192
218/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
6193
29/2019. (IX. 5.) MNB rendelet
A „Semmelweis Egyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról
6194
30/2019. (IX. 5.) MNB rendelet
A „Semmelweis Egyetem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
6196
31/2019. (IX. 5.) ITM rendelet
A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról
6198
12/2019. (IX. 5.) PM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról
6199
1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú („Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című) projektnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú kiemelt projektként történő nevesítéséről, támogatási szerződése módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6201
1524/2019. (IX. 5.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6204
1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat
A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről
6204
98/2019. (IX. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
6207

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.