A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663192. látogatója

Budapest

2019. február 5.,

kedd


 

15. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
206
9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról
213
10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörök egyes szabályairól
214
11/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
216
12/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
220
25/2019. (II. 5.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
221
26/2019. (II. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
222
27/2019. (II. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
222
28/2019. (II. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
222
29/2019. (II. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
223
30/2019. (II. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
223
1019/2019. (II. 5.) Korm. határozat
A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő forrás növeléséről, valamint további szükséges intézkedésekről
223
1020/2019. (II. 5.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Piarista Rend Magyar Tartománya részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
224

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.