A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299538. látogatója

Budapest

2019. szeptember 13.,

péntek


 

153. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
12/2019. (IX. 13.) NVTNM rendelet
A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
6382
34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet
A légtérhasználattal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
6383

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.27.