A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298823. látogatója

Budapest

2019. szeptember 25.,

szerda


 

157. szám


 

Ára: 8610 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet
Az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről
6475
223/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
6612
224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet
A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6613
225/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet
A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
6615
32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó egyes adatokra vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
6617
13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről
6636
14/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet
Az Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
6641
45/2019. (IX. 25.) AM rendelet
Az állattenyésztés részletes szabályairól
6642
21/2019. (IX. 25.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
6671
404/2019. (IX. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
6672
405/2019. (IX. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
6672
406/2019. (IX. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
6672
407/2019. (IX. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6673
408/2019. (IX. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6673
409/2019. (IX. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6673
410/2019. (IX. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6674
1540/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
A 2020–2022. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről
6674
1541/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósításáról
6675
1542/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
A Balmazújváros közigazgatási területén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
6678
1543/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
A Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
6678
1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
6679
1545/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
Az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló 1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról
6684
1546/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
Az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról és az Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló személy kijelölésével kapcsolatos feladatokról
6684
1547/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
A Váci és Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének megvalósításáról
6685
1548/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
Az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ingatlan beruházásainak, valamint a Diakónia Keresztyén Alapítvány programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
6689
1549/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
A Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról szóló 1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat módosításáról
6689
108/2019. (IX. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti filmkoprodukciós megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6690

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.