A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663191. látogatója

Budapest

2019. szeptember 26.,

csütörtök


 

159. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6699
228/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
6705
15/2019. (IX. 26.) NVTNM rendelet
A Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
6707
1550/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről
6708
1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
Települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról
6708
1552/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
Az IKOP 1. prioritási tengelyén támogatott, „M70 autóút Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése kiegészítő munkák” tárgyú projekt műszaki tartalmának pontosításáról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
6711
1553/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú („Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei Kormányhivatalnál” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6715
1554/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
6717
1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
A „Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása”, valamint a „Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projektjavaslatokkal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról
6721
1556/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, valamint a Békéscsabai Sportcentrumban a Sportok Háza kialakítására irányuló beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
6724
1557/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a „Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi „Mindszenty Út” megvalósítása” részeként a „Göcseji Múzeum fejlesztése” projektelemhez szükséges támogatás biztosításáról
6725
1558/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6725
109/2019. (IX. 26.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6726

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.