A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663191. látogatója

Budapest

2019. szeptember 30.,

hétfő


 

161. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
33/2019. (IX. 30.) MNB rendelet
Új alapanyagú 100 forintos címletű érme kibocsátásáról
6734
22/2019. (IX. 30.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló k26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
6736
37/2019. (IX. 30.) ITM rendelet
Egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6738

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.