A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663190. látogatója

Budapest

2019. október 16.,

szerda


 

168. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
237/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
A 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról
7008
238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről
7009
239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről
7011
240/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7013
241/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
7013
242/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
7014
427/2019. (X. 16.) KE határozat
Rektori megbízásról
7015
1585/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020–2021. évekre szóló intézkedési tervéről
7015
1586/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központhoz való magyar csatlakozásról
7028
1587/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről
7029
1588/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A 2021. évi Európai Unió Természettudományos Diákolimpia és a 2022. évi Európai Lány Matematikai Diákolimpia megvalósításáról
7029
1589/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar–szlovák társrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról
7030
1590/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A 2022. évi vagy a 2023. évi Férfi Labdarúgó Európa-liga döntő megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
7031
1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
7032
1592/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
7038
1593/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Hungarikum Liget beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
7040
1594/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2019. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás biztosításáról
7041
1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról
7044
1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról
7045
1597/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
7046
1598/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
7051
1599/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Karmelhegyi Boldogasszony templom és rendház, Kármel kertje felújításának és a Marton Marcell Emlékház létrehozásának befejezéséhez szükséges további támogatásról
7056
1600/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének a 2019. évben ellátandó kutatási feladataihoz szükséges támogatás biztosításáról
7057
1601/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
7059
1602/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal kapcsolatos egyes Korm. határozatok módosításáról
7059
1603/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Budapesti Operettszínház támogatásáról
7062
1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
7062
1605/2019. (X. 16.) Korm. határozat
Református templomok és gyülekezeti ház felújításának és építésének támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről
7064
1606/2019. (X. 16.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7065
113/2019. (X. 16.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
7065
114/2019. (X. 16.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
7066

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.