A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663190. látogatója

Budapest

2019. október 17.,

csütörtök


 

169. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
34/2019. (X. 17.) MNB rendelet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról
7068
35/2019. (X. 17.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról
7069
4/2019. (X. 17.) MK rendelet
A Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendjéről
7072

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.