A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663191. látogatója

Budapest

2019. február 7.,

csütörtök


 

17. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2019. (II. 7.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról
232
31/2019. (II. 7.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
234
32/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
234
33/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
235
34/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
235
35/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
236
1022/2019. (II. 7.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú („Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
236

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.