A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298763. látogatója

Budapest

2019. október 22.,

kedd


 

170. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2019. (X. 22.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos módosításáról
7078
49/2019. (X. 22.) AM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
7081
50/2019. (X. 22.) AM rendelet
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról
7117
39/2019. (X. 22.) ITM rendelet
A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról
7120
27/2019. (X. 22.) AB határozat
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulási szabályokkal kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és az indítvány elutasításáról
7121
Knk.IV.37.859/2019/2. számú
A Kúria végzése
7130
31/2019. (X. 22.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
7133
32/2019. (X. 22.) OGY határozat
Varju László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
7134
428/2019. (X. 22.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
7134
429/2019. (X. 22.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
7135
430/2019. (X. 22.) KE határozat
Altábornagyi előléptetésről
7135
431/2019. (X. 22.) KE határozat
Altábornagyi előléptetésről
7136
432/2019. (X. 22.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
7136
433/2019. (X. 22.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
7137
434/2019. (X. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7137

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.