A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663192. látogatója

Budapest

2019. október 22.,

kedd


 

171. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet
Az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről
7140
244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet
Az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
7147
245/2019. (X. 22.) Korm. rendelet
Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az NKM Mobilitás Kft. általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
7155
1607/2019. (X. 22.) Korm. határozat
Magyarország miniszterelnöke és Budapest Főváros főpolgármestere között 2018. november 17. napján aláírt megállapodás végrehajtásáról
7156
1608/2019. (X. 22.) Korm. határozat
A Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság létrehozásáról és a kapcsolódó kormányzati feladatokról
7156
1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat
Az egyes bűnmegelőzési tárgyú kormányhatározatok módosításáról
7157
1610/2019. (X. 22.) Korm. határozat
Az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban az agrárminiszter számára meghatározott feladatok végrehajtásáról
7167
1611/2019. (X. 22.) Korm. határozat
A csíkszeredai Csángó Ház és Kollégium létrehozásához szükséges intézkedésekről
7168
115/2019. (X. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7169
116/2019. (X. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a polgári ügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
7169
117/2019. (X. 22.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
7170

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.