A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663192. látogatója

Budapest

2019. október 24.,

csütörtök


 

172. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet
A vasúti vizsgaközpont kijelöléséről
7173
247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet
A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről
7174
248/2019. (X. 24.) Korm. rendelet
A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7175
249/2019. (X. 24.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
7180
250/2019. (X. 24.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
7180
251/2019. (X. 24.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
7181
252/2019. (X. 24.) Korm. rendelet
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról
7182
253/2019. (X. 24.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7187
1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat
Az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról
7190
1613/2019. (X. 24.) Korm. határozat
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből támogatott egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról
7192
1614/2019. (X. 24.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú („Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése” című), valamint a KEHOP-5.2.2-16-2016-00063 azonosító számú („Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című) projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
7197
1615/2019. (X. 24.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program módosításáról
7199
1616/2019. (X. 24.) Korm. határozat
A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium felújításának és bővítésének befejezéséhez szükséges további támogatásról
7199
1617/2019. (X. 24.) Korm. határozat
A 2019-ben Budapesten megrendezendő U23-as Birkózó Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról
7200

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.