A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663192. látogatója

Budapest

2019. október 28.,

hétfő


 

173. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
254/2019. (X. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7205
255/2019. (X. 28.) Korm. rendelet
Az AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
7206
256/2019. (X. 28.) Korm. rendelet
A Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
7206
14/2019. (X. 28.) MvM rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
7207
51/2019. (X. 28.) AM rendelet
A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet módosításáról
7209
6/2019. (X. 28.) KKM rendelete
A tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról
7212
.857 Knk.VII.37.857/2019/2. szám
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
7218
Köf.5026/2019/9. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
7223
435/2019. (X. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
7228
436/2019. (X. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
7228
437/2019. (X. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
7228
438/2019. (X. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
7229
439/2019. (X. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
7229
440/2019. (X. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
7229
441/2019. (X. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
7230
442/2019. (X. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
7230
443/2019. (X. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
7230
444/2019. (X. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
7231
1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat
A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról
7231
1619/2019. (X. 28.) Korm. határozat
A külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő egyes kormányhatározatok visszavonásáról és kiegészítéséről
7232
1620/2019. (X. 28.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
7233
1621/2019. (X. 28.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1-4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
7234

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.