A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299546. látogatója

Budapest

2019. október 31.,

csütörtök


 

175. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi LXXIV. törvény
„A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés” című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján létrejövő megállapodás kihirdetéséről
7252
258/2019. (X. 31.) Korm. rendelet
A tankönyvellátással kapcsolatos feladatok átadásáról
7269
259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
7270
24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról
7273
40/2019. (X. 31.) ITM rendelet
A hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről szóló 16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet módosításáról
7278
1622/2019. (X. 31.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiájának jóváhagyásáról
7279
1623/2019. (X. 31.) Korm. határozat
Az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Programja 2020. évi pályázati körében benyújtani javasolt pályázatokról
7282
1624/2019. (X. 31.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
7282
1625/2019. (X. 31.) Korm. határozat
A MÁV-csoport közszolgáltatási feladatait érintő időszerű finanszírozási kérdésekről
7285
1626/2019. (X. 31.) Korm. határozat
A külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat módosításáról
7285
120/2019. (X. 31.) ME határozat
A Felsőoktatási Tervezési Testület tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról
7286

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.27.