A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663192. látogatója

Budapest

2019. november 4.,

hétfő


 

176. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
28/2019. (XI. 4.) AB határozat
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény közjegyzői fegyelmi bíróságok megalakításának és eljárásának egyes részletszabályaival kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról
7288
29/2019. (XI. 4.) AB határozat
A Kúria Bfv.III.1.075/2018/11. számú végzése, a Tiszaújvárosi Járásbíróság 8.B.226/2012/22. számú ítélete, valamint a Miskolci Törvényszék 2.Bf.323/2014/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
7308
30/2019. (XI. 4.) AB határozat
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (6) bekezdésével összefüggésben a közterület-használatról szóló jogszabályok alkalmazásánál alkotmányos követelmény megállapításáról
7316
31/2019. (XI. 4.) AB határozat
Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdése szövegrésze, valamint 3. melléklet 12. pontja szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
7322
121/2019. (XI. 4.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7329
122/2019. (XI. 4.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7329
123/2019. (XI. 4.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7330

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.