A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372413. látogatója

Budapest

2019. november 14.,

csütörtök


 

181. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
7399
262/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7409
263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
7410
264/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet
A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
7412
265/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet
Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról
7413
266/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7414
1635/2019. (XI. 14.) Korm. határozat
A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja ENSZ Közgyűlése által történő kijelölésének kezdeményezéséről
7415
1636/2019. (XI. 14.) Korm. határozat
A traumatológiai szakma fix díjainak emelése érdekében szükséges forrás átcsoportosításáról
7415
1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozat
Az egyes települések nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ideiglenes ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatás biztosításáról
7417
1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat
Az oktatási ágazat irányításának módosításával kapcsolatban szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
7419
1639/2019. (XI. 14.) Korm. határozat
Az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatos egyes feladatok átadásáról, valamint a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
7422
1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozat
A Dédestapolcsány Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XV. Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és új jogcímek létrehozásáról
7422
1641/2019. (XI. 14.) Korm. határozat
A S?o Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek megvalósításáról
7425
1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat
A Szegedi kézilabdacsarnok beruházás megvalósításáról
7425
127/2019. (XI. 14.) ME határozat
A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő vegyes bizottságok tagjának felmentéséről és az új tagok kijelöléséről
7426

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.