A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8300611. látogatója

Budapest

2019. február 11.,

hétfő


 

19. szám


 

Ára: 5460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet
Építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
245
14/2019. (II. 11.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
251
15/2019. (II. 11.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
252
3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet
A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet és a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról
253
1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről
354
1024/2019. (II. 11.) Korm. határozat
A Programozási Munkacsoport létrehozásáról
356
1025/2019. (II. 11.) Korm. határozat
A 2019. évi fejlesztéspolitikai célokról és a 2018. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséről
357
1026/2019. (II. 11.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú („Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című) nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról
360
1027/2019. (II. 11.) Korm. határozat
A KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 azonosító számú („Tűzoltó laktanyák kialakítása – Gyöngyös” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
363
1028/2019. (II. 11.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.3. és a KEHOP-2.2.2. azonosító jelű felhívások keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
365
1029/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 azonosító számú („Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése” című) és a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 azonosító számú („Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei intézményének Õsz utcai Tagintézménye és a Mosolykert Óvoda felújítása” című) projekt támogatásának növeléséről
368
1030/2019. (II. 11.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
370
1031/2019. (II. 11.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
374
1032/2019. (II. 11.) Korm. határozat
A „Százhalombatta–Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt részét képező Érd – Érd alsó összekötő vágány megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről
378
1033/2019. (II. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
380

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.31.