A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8159364. látogatója

Budapest

2019. november 28.,

csütörtök


 

191. szám


 

Ára: 6720 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi LXXVIII. törvény
A magyar–szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről
8064
2019. évi LXXIX. törvény
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról
8065
2019. évi LXXX. törvény
A szakképzésről
8155
2019. évi LXXXI. törvény
A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról
8197
2019. évi LXXXII. törvény
Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról
8214
2019. évi LXXXIII. törvény
Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
8219
2019. évi LXXXIV. törvény
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról
8227
283/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
8231

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2021.09.18.