A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7881430. látogatója

Budapest

2019.december 4.,

szombat


 

195. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet
Vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8288
287/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
8298
288/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról
8299
54/2019. (XII. 4.) AM rendelet
A géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet és a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól szóló 142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes rendelet módosításáról
8300
499/2019. (XII. 4.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
8315
500/2019. (XII. 4.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
8315
501/2019. (XII. 4.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
8316
502/2019. (XII. 4.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
8316
1671/2019. (XII. 4.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról
8317
1672/2019. (XII. 4.) Korm. határozat
A kárpátaljai Magyar Házak program bővítéséről
8318
1673/2019. (XII. 4.) Korm. határozat
A szabadkai Avilai Szent Teréz székesegyház rekonstrukciója során felmerült statikai problémák megoldásához szükséges intézkedésekről
8319
1674/2019. (XII. 4.) Korm. határozat
Az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje egyes beruházásainak támogatásáról
8319
131/2019. (XII. 4.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
8320

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.08.05.