A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298752. látogatója

Budapest

2019. december 19.,

csütörtök


 

212. szám


 

Ára: 10815 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi CXXVII. törvény
Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról
9668
320/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az országházi címergaléria átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
9785
321/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet
Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
9786
322/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
9787
323/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
9788
324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosításáról
9792
325/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
9796
326/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról és a Komoró, valamint Fényeslitke külterületén vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
9797
63/2019. (XII. 19.) AM rendelet
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról
9799
43/2019. (XII. 19.) ITM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
9801
44/2019. (XII. 19.) ITM rendelet
Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról
9801
20/2019. (XII. 19.) PM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
9856
1726/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok az európai uniós ügyek koordinációjának az igazságügyért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe kerülésével összefüggő módosításáról
9895
1727/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2020. évi kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények, valamint a 2020. évi Kézilabda Olimpiai Kvalifikációs Torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
9895
1728/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2020. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Junior Grand Prix megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
9896
1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Humán Reprodukciós Programról
9897
1730/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2020. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről
9899
1731/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről
9906
1732/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
Egyes önkormányzatok ivóvízellátással, vízkezeléssel kapcsolatos feladatainak támogatásáról
9906
1733/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A XIV. Belügyminisztérium fejezet, a XVIII. Külgazdasági és Külügymisztérium fejezet, a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
9909
1734/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Dunaújvárosi Egyetem Paksi Kompetencia- és Kutatóközpontjának kialakításához szükséges, a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról
9913
1735/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Budapest Főváros XXI. és XXIII. kerületében a szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében a csapadékvíz-elvezetés kiépítéséhez szükséges intézkedésekről
9915
1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
9915
1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil programelem – civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásáról
9916
1738/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program részeként megvalósuló nagyfelületű burkolatjavítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről, valamint a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról szóló 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról
9917
1739/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemeléséről
9918
1740/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről
9920
1741/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Záhony logisztikai és ipari övezet konzorciumhoz kapcsolódó pénzügyi intézkedésekről
9921
1742/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Szikszó város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
9921
1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló gazdasági társaságok támogatásához szükséges forrás biztosításáról
9922
1744/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges többlettámogatás biztosításáról
9925
1745/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
Templom építéséhez szükséges forrás biztosításáról
9927
1746/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Kastélydombi Általános Iskola fejlesztéséről
9927
1747/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány 2020. és 2021. évi sportszakmai működésének támogatásáról
9930
1748/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A kárpátaljai médiafejlesztési program működéséhez és technikai fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
9930
1749/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról
9931
1750/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
9931
1751/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
9931
1752/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról
9932
1753/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
A hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
9932
136/2019. (XII. 19.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
9933

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.