A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8351499. látogatója

Budapest

2019. december 20.,

péntek


 

213. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet
A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről
9937
17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelet
Az egyes adatszolgáltatási és díjfizetési tárgyú MEKH rendeletek módosításáról
9943
19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9946
20/2019. (XII. 20.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
9949
64/2019. (XII. 20.) AM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
9953
65/2019. (XII. 20.) AM rendelet
A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet, valamint a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet módosításáról
9955
48/2019. (XII. 20.) BM rendelet
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által működtetett egyes szakrendszerek, valamint a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési feladatainak ellátásának támogatása érdekében a DKÜ által működtetett informatikai rendszer központi szolgáltató általi üzemeltetése és fejlesztése érdekében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
9961
49/2019. (XII. 20.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet Mentésirányítási Rendszer vonatkozású módosításáról
9963
33/2019. (XII. 20.) EMMI rendelet
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
9964
28/2019. (XII. 20.) IM rendelet
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól
9965
29/2019. (XII. 20.) IM rendelet
A közjegyzői ügyvitel szabályairól
9966
30/2019. (XII. 20.) IM rendelet
A közjegyzői hatáskörbe tartozó egyes végrehajtási eljárások szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
10006
31/2019. (XII. 20.) IM rendelet
Egyes cégjogi rendeletek módosításáról
10047
32/2019. (XII. 20.) IM rendelet
A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosításáról
10049
45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet
A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, továbbá a vasúti vizsgaközpont és a hajózási vizsgaközpont kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
10051
46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról
10073
518/2019. (XII. 20.) KE határozat
Bírói felmentésről
10076

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.02.