A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8038687. látogatója

Budapest

2019. december 23.,

hétfő


 

215. szám


 

Ára: 7035 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról
10130
335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról
10145
336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
10155
337/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
10156
6/2019. (XII. 23.) NMHH rendelet
A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
10158
33/2019. (XII. 23.) IM rendelet
Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
10189
34/2019. (XII. 23.) IM rendelet
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet módosításáról
10200
35/2019. (XII. 23.) IM rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet módosításáról
10208
21/2019. (XII. 23.) PM rendelet
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról
10224
519/2019. (XII. 23.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
10265
520/2019. (XII. 23.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
10265
1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2020–2022. évekre tervezett összegéről
10266
1762/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő további támogatásáról
10268
1763/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Kommunizmus Áldozatai Emlékmúzeum felállításához való magyar kormányzati hozzájárulásról
10269
1764/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Debrecen Nemzetközi Repülőtér fejlesztéseinek és működésének támogatásáról
10270
1765/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetemen megvalósuló Integrált Fejközpont előkészítésének támogatásáról
10271
1766/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Science Park Szeged projekthez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges források biztosításáról
10274
1767/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Baján megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről
10277
1768/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Balassagyarmaton megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről
10277
1769/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Szarvason megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről
10278
1770/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Szigetváron megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről
10279
1771/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A dabasi Gyóni Géza Általános Iskola fejlesztéséről
10280
1772/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Hevesi tanuszoda építéséről
10281
1773/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Lenti Kézilabda Munkacsarnok építéséről
10281
1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról
10282
1775/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Mezőszilasi Németh László Általános Iskola tornaterem építéséről
10283
1776/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről
10284
1777/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Rumi Rajki István Általános Iskola tornaterem építéséről
10285
1778/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Újfehértón megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről
10286
1779/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programja megvalósításának támogatásáról
10287
1780/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Bicskei Egészségügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
10288
1781/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező egyes projektek visszavonásáról, valamint az így felszabaduló források átcsoportosításáról
10289
1782/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Virtuózok Kamaraegyüttes és a Kis Virtuózok Alapítvány által működtetett programok támogatásáról
10292
1783/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról szóló 1269/2019. (V. 8.) Korm. határozat módosításáról
10292
1784/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Vidékfejlesztési Program VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra, támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
10292
1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
Az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú („Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című) projekt támogatásának növeléséről, az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú („A foglalkozási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” című) projekt támogatási szerződése módosításáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
10293
1786/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
10297
1787/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadtéri piac létesítése a Tócóskertben” című projekt támogatásának növeléséről
10298
1788/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013 azonosító számú („Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka városában” című) és a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046 azonosító számú („Óvodák felújítása Orosházán” című) projekt támogatásának növeléséről
10300
1789/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról
10302
1790/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról szóló 1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról
10302
1791/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről
10302

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2021.01.20.