A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298737. látogatója

Budapest

2019. december 30.,

hétfő


 

220. szám


 

Ára: 13020 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
10479
361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
10583
24/2019. (XII. 30.) NVTNM rendelet
A Honvédelmi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
10720
6/2019. (XII. 30.) MK rendelet
A Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról
10720
7/2019. (XII. 30.) MK rendelet
A filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a korhatár besorolási kategóriák feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapításáról
10725
8/2019. (XII. 30.) MK rendelet
A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről
10729
66/2019. (XII. 30.) AM rendelet
Az agrárminiszter feladatkörébe tartozó, egyes agrártámogatások keretösszegét érintő módosításokról
10734
67/2019. (XII. 30.) AM rendelet
Az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról
10738
52/2019. (XII. 30.) BM rendelet
A katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
10746
34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet
A közneveléssel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
10747
36/2019. (XII. 30.) IM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításával összefüggő módosításáról
10753
49/2019. (XII. 30.) ITM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról
10756
24/2019. (XII. 30.) PM rendelet
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosításáról
10803
521/2019. (XII. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
10804
522/2019. (XII. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
10804
523/2019. (XII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
10804
138/2019. (XII. 30.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
10805

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.