A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299537. látogatója

Budapest

2019. december 31.,

kedd


 

223. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
35/2019. (XII. 31.) AB határozat
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197. § (7) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazásának a folyamatban lévő ügyekből való kizárásáról
11052
139/2019. (XII. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
11062

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.27.