A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7664676. látogatója

Budapest

2019. március 1.,

péntek


 

33. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
27/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról
813
28/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
813
29/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
826
30/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
828
31/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
828
1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelet
A Miniszterelnökség és a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
830
5/2019. (III. 1.) EMMI rendelet
A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról
831
94/2019. (III. 1.) KE határozat
A Magyar Nemzeti Bank elnökének ismételt kinevezéséről
833
1079/2019. (III. 1.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
833
1080/2019. (III. 1.) Korm. határozat
Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos feladatokról
834
1081/2019. (III. 1.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.2 és a KEHOP-2.1.3 azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
836
1082/2019. (III. 1.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról
838
1083/2019. (III. 1.) Korm. határozat
A 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
842
21/2019. (III. 1.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
844
22/2019. (III. 1.) ME határozat
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről
844

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.25.