A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7664676. látogatója

Budapest

2019. március 6.,

szerda


 

35. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet
A településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról
888
2/2019. (III. 6.) NVTNM rendelet
A Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság és a M A H A R T – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
892
4/2019. (III. 6.) AM rendelet
Az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
893
10/2019. (III. 6.) OGY határozat
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február – 2017. február) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
899
96/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
899
97/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
899
98/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
900
99/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
900
100/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
900
101/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
901
102/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
901
103/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
901
104/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
902
105/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
902
106/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
902
107/2019. (III. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
903
1091/2019. (III. 6.) Korm. határozat
A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ képességeinek fejlesztéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
903
23/2019. (III. 6.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
904

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.25.