A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298739. látogatója

Budapest

2019. március 18.,

hétfő


 

45. szám


 

Ára: 7665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
54/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
1243
55/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1249
56/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
1251
57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról
1252
58/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1253
6/2019. (III. 18.) IM rendelet
A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról
1254
108/2019. (III. 18.) KE határozat
Altábornagyi előléptetésről
1408
109/2019. (III. 18.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
1408
110/2019. (III. 18.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
1409
111/2019. (III. 18.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
1409
112/2019. (III. 18.) KE határozat
Bírói felmentésről
1410
113/2019. (III. 18.) KE határozat
Bírói felmentésről
1410
114/2019. (III. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1410
115/2019. (III. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1411
116/2019. (III. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1411
117/2019. (III. 18.) KE határozat
A 95/2016. (III. 22.) KE határozat módosításáról
1411
1132/2019. (III. 18.) Korm. határozat
A magyar-brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről
1412
1133/2019. (III. 18.) Korm. határozat
A magyar űrkutatás és űrtevékenység fejlesztéséhez szükséges költségvetési források biztosításáról
1413
1134/2019. (III. 18.) Korm. határozat
A 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
1414
1135/2019. (III. 18.) Korm. határozat
A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről
1416
1136/2019. (III. 18.) Korm. határozat
A TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 azonosító számú ("A Zenede épületének energetikai korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről
1420
1137/2019. (III. 18.) Korm. határozat
A TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú "Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása" című projekt támogatásának növeléséről
1422
1138/2019. (III. 18.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1-4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1424
1139/2019. (III. 18.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1427
1140/2019. (III. 18.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1429
1141/2019. (III. 18.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító számú, "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása", valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú, "Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról
1431
1142/2019. (III. 18.) Korm. határozat
A VEKOP-6.3.2-17-2017-00002 azonosító számú ("Irmák Nonprofit Kft. - Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
1431
1143/2019. (III. 18.) Korm. határozat
A Bük város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1432
1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat
Az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1432

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.