A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298834. látogatója

Budapest

2019. március 20.,

szerda


 

47. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2019. (III. 20.) AB határozat
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1496
7/2019. (III. 20.) AB határozat
A Kúria Kfv.II.37.672/2015/28. számú ítélete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2005. november 1-jétől 2009. szeptember 30-ig hatályos 54. § (4)–(6) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
1507
1145/2019. (III. 20.) Korm. határozat
A 2020. évi öntözésfejlesztések 2019. évi előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
1532
1146/2019. (III. 20.) Korm. határozat
Egyes kulturális célú feladatok támogatásáról
1536
1147/2019. (III. 20.) Korm. határozat
A Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely ideiglenes megnyitásához szükséges források biztosításáról
1536
1148/2019. (III. 20.) Korm. határozat
A Kárpát-medencei magyar nyelvű média működésének támogatása érdekében szükséges intézkedésekről
1537
1149/2019. (III. 20.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1538
29/2019. (III. 20.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1538
30/2019. (III. 20.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
1539
31/2019. (III. 20.) ME határozat
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről
1539

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.24.