A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7678039. látogatója

Budapest

2019. március 29.,

péntek


 

53. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2019. (III. 29.) BM rendelet
A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról
1790
125/2019. (III. 29.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
1791
126/2019. (III. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1791
127/2019. (III. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1792
128/2019. (III. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1792
129/2019. (III. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1793
130/2019. (III. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1793

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.17.