A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7678033. látogatója

Budapest

2019. április 1.,

hétfő


 

55. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2019. (IV. 1.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2019. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
1814
10/2019. (IV. 1.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
1816
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
1824
12/2019. (IV. 1.) AM rendelet
Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet és a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról
1838
1170/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
A 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1845
1171/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
A hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről
1845
1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1847
1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
A hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás biztosításához és egyes beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
1850
1174/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
A Sapientia Alapítvány tevékenységének bővítésével kapcsolatos intézkedésekről
1851
1175/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről
1852
1176/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
A HONSA Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről
1853
35/2019. (IV. 1.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1853

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.17.