A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8297998. látogatója

Budapest

2019. április 2.,

kedd


 

56. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
7/2019. (IV. 2.) EMMI rendelet
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
1856
12/2019. (IV. 2.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
1859
13/2019. (IV. 2.) OGY határozat
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
1859
1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat
Az Afrika stratégiáról
1861
36/2019. (IV. 2.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti védelmi együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1864

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.21.