A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7678033. látogatója

Budapest

2019. április 5.,

péntek


 

59. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az agrárminiszter, valamint az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
1909
12/2019. (IV. 5.) MNB rendelet
Az „Eötvös Loránd” ezüst emlékérme kibocsátásáról
1912
13/2019. (IV. 5.) MNB rendelet
Az „Eötvös Loránd” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
1914
13/2019. (IV. 5.) AM rendelet
Az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
1916
10/2019. (IV. 5.) IM rendelet
A közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
1919
11/2019. (IV. 5.) IM rendelet
Egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
1921
4/2019. (IV. 5.) PM rendelet
A magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról
1928
132/2019. (IV. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
1929
133/2019. (IV. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
1929
134/2019. (IV. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
1929
135/2019. (IV. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
1930
136/2019. (IV. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
1930
137/2019. (IV. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
1930
138/2019. (IV. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
1931
139/2019. (IV. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1931
140/2019. (IV. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1931
141/2019. (IV. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1932
142/2019. (IV. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1932
143/2019. (IV. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1932
144/2019. (IV. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1933
145/2019. (IV. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1933
1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1934
1184/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
A „Budapest 2019 – Európa sportfővárosa” programhoz kapcsolódó családi sportparkok fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
1936
1185/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében előkészített egyes beruházások megvalósításának jóváhagyásáról
1937
1186/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
A Puskás Kiállítási Központ megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről
1939
1187/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1940
1188/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a Nemzeti Várprogram részét képező egri vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról szóló 1702/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
1940
1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
A Magyar Kézilabda Szövetség 2019. évi működési támogatásának biztosításáról, valamint a kézilabda sportág kiemelt fejlesztéseinek támogatásáról
1941
38/2019. (IV. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
1944

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.17.