A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7678038. látogatója

Budapest

2019. április 8.,

hétfő


 

60. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi XXIV. törvény
A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról
1946
74/2019. (IV. 8.) Korm. rendelet
A Televíziós Film Mecenatúrából nyújtható támogatások részletszabályairól, valamint a Televíziós Filmkollégium és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjai delegálására jogosult miniszterek kijelöléséről
1950
11/2019. (IV. 8.) BM rendelet
Az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
1954
12/2019. (IV. 8.) AB határozat
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
1957
13/2019. (IV. 8.) AB határozat
A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.129/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
1966
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
1983
146/2019. (IV. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1984
147/2019. (IV. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1984
1190/2019. (IV. 8.) Korm. határozat
A 2019. évi Felnőtt Női Kosárlabda Euroliga Final Four megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1985

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.17.