A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299758. látogatója

Budapest

2019. április 10.,

szerda


 

62. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi XXV. törvény
A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről
1996
2019. évi XXVI. törvény
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
1997
2019. évi XXVII. törvény
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
1999
2019. évi XXVIII. törvény
Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról
1999
2019. évi XXIX. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2003
76/2019. (IV. 10.) Korm. rendelet
Az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2007
14/2019. (IV. 10.) MNB rendelet
Az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról
2010
5/2019. (IV. 10.) NVTNM rendelet
Az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet módosításáról
2011
6/2019. (IV. 10.) MvM rendelet
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
2011
14/2019. (IV. 10.) AM rendelet
Az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
2013
1/2019. (IV. 10.) KKM rendelet
A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
2020
1193/2019. (IV. 10.) Korm. határozat
Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról
2025
1194/2019. (IV. 10.) Korm. határozat
Budapest Fővárosban munkásszállás kialakításáról
2025

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.28.