A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7680149. látogatója

Budapest

2019. április 12.,

péntek


 

64. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi XXXVIII. törvény
A Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2130
2019. évi XXXIX. törvény
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
2140
2019. évi XL. törvény
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról
2143
78/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2146
79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2146
4/2019. (IV. 12.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
2150
1/2019. (IV. 12.) ME rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
2154
13/2019 (IV. 12.) BM rendelet
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
2155
12/2019. (IV. 12.) IM rendelet
A Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
2157
152/2019. (IV. 12.) KE határozat
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat címrendi módosításáról
2160
1196/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
2160
1197/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2163
1198/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról
2164

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.19.