A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372412. látogatója

Budapest

2019. április 18.,

csütörtök


 

67. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
A központosított infokommunikációs közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
2276
82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról
2290
83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról
2292
84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
2305
8/2019. (IV. 18.) ITM rendelet
A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról
2307
157/2019. (IV. 18.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
2308
1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról
2308
1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2310
1208/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
A régizene népszerűsítésének támogatásáról
2317
1209/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
A Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat módosításáról
2317
1210/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
A Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról
2318
1211/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
Egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények hosszú távú gazdaságos és hatékony működésének biztosítása céljából történő támogatásáról
2318
1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
A Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről
2319
1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításával összefüggő feladatokról
2319
1214/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
2323
1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
Települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
2323

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.