A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663190. látogatója

Budapest

2019. április 25.,

csütörtök


 

70. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet
A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról
2530
96/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet
A KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
2532
17/2019. (IV. 25.) MNB rendelet
A „Földtani Intézet” ezüst emlékérme kibocsátásáról
2533
18/2019. (IV. 25.) MNB rendelet
A „Földtani Intézet” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
2535
6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelet
A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
2537
15/2019. (IV. 25.) AM rendelet
A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról
2538
1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozat
A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről
2542
44/2019. (IV. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
2544

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.