A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298755. látogatója

Budapest

2019. április 30.,

kedd


 

72. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
97/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
2565
98/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet
A rendkívüli öntözési célú vízhasználatról
2574
99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
2576
9/2019. (IV. 30.) ITM rendelet
A biztonsági kőolajkészlet felhasználásáról
2578
1238/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
Az afgán nemzeti védelmi és biztonsági erők fenntartásához történő pénzügyi hozzájárulásról
2579
1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről
2579
1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről
2582
1241/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
A FINA 2025. évi 21. és a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
2585
1242/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
A kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításához szükséges intézkedésekről
2586
1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
2587
1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2608
1245/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
Az Igazságügyi Minisztérium tagállami kötelezettségek és kormányzati döntések alapján keletkezett többletfeladatai ellátásának központi forrásigényéről
2616
1246/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2019. évben végrehajtandó átviteli hálózat fejlesztés finanszírozásához szükséges forrás fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással történő biztosításáról
2616
1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kormányzati célú hálózatok fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról
2618
1248/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
A Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról
2621
1249/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
A Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról
2621
1250/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
A Kvassay HÉV-híd felújításához szükséges intézkedésekről
2622
1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
A szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről
2622
1252/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
Az erdélyi magyar kulturális intézmények programjainak, működésének és beruházásainak támogatásáról
2623
45/2019. (IV. 30.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2623
46/2019. (IV. 30.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2624
47/2019. (IV. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2624
48/2019. (IV. 30.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a nemzetközi közúti közlekedésről Budapesten, 1994. március 22-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2625
49/2019. (IV. 30.) ME határozat
A helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 62/2014. (VII. 2.) ME határozat módosításáról
2626

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.