A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7661618. látogatója

Budapest

2019. május 8.,

szerda


 

78. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
104/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2705
105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
A higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről
2712
106/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
2715
107/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2716
4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet
A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról
2717
164/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
2720
165/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
2720
166/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
2720
167/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
2721
168/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
2721
169/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
2721
170/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
2722
171/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
2722
172/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2722
173/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2723
174/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2723
175/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2723
176/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2724
177/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2724
178/2019. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2724
179/2019. (V. 8.) KE határozat
A 128/2016. (IV. 29.) KE határozat módosításáról
2725
180/2019. (V. 8.) KE határozat
A 135/2016. (IV. 29.) KE határozattal módosított 216/2013. (V. 2.) KE határozat módosításáról
2725
181/2019. (V. 8.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
2725
1267/2019. (V. 8.) Korm. határozat
A társadalmi felzárkózással összefüggő feladat- és hatáskörök átadásával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról
2726
1268/2019. (V. 8.) Korm. határozat
Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi tevékenységéhez biztosítandó forrásról
2732
1269/2019. (V. 8.) Korm. határozat
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról
2734
1270/2019. (V. 8.) Korm. határozat
A közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
2736

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.20.