A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663192. látogatója

Budapest

2019. január 22.,

kedd


 

8. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet
Az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
98
1/2019. (I. 22.) NMHH rendelet
A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
100
2/2019. (I. 22.) BM rendelet
A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról
105
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
108
1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat
A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegéről
109
1006/2019. (I. 22.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
112

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.