A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298834. látogatója

Budapest

2019. május 15.,

szerda


 

83. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
111/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről
2943
112/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről
2944
113/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2944
114/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
2947
20/2019. (V. 15.) BM rendelet
Az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások megállapításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
2950
13/2019. (V. 15.) IM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
2956
1277/2019. (V. 15.) Korm. határozat
A Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network) 2021. évi konferenciájának magyarországi megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
2958
1278/2019. (V. 15.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
2958
1279/2019. (V. 15.) Korm. határozat
A Terrorelhárítási Központ képességeinek bővítéséhez, a feladat-végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges eszközbeszerzések forrásainak biztosításáról
2962
1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat
A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
2963
1281/2019. (V. 15.) Korm. határozat
Az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
2972
1282/2019. (V. 15.) Korm. határozat
A kéményseprőipari közszolgáltatás ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról
2974
1283/2019. (V. 15.) Korm. határozat
Az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő károk helyreállításáról, valamint a tisztított víz hasznosításáról
2976
1284/2019. (V. 15.) Korm. határozat
A kárpátaljai művelődési intézmények fejlesztési programjáról
2978
1285/2019. (V. 15.) Korm. határozat
A magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról
2979
1286/2019. (V. 15.) Korm. határozat
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról szóló 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat módosításáról
2980

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.24.