A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663191. látogatója

Budapest

2019. május 16.,

csütörtök


 

84. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet
Az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról
2984
116/2019. (V. 16.) Korm. rendelet
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
2984
117/2019. (V. 16.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2986
1287/2019. (V. 16.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú („Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”című) projekt támogatásának növeléséről, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú („Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról szóló 1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozat visszavonásáról
2987
52/2019. (V. 16.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
2989

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.