A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7661618. látogatója

Budapest

2019. május 27.,

hétfő


 

89. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról
3079
122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
A kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról
3093
123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3093
124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
3094
3/2019. (V. 27.) TNM rendelet
A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról
3096
20/2019. (V. 27.) AM rendelet
A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról
3098
22/2019. (V. 27.) BM rendelet
A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
3103
23/2019. (V. 27.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
3103
1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról
3105
1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról
3135
1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről
3135
1297/2019. (V. 27.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről
3137
1298/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
3139
1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
3141
1300/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
3146
1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi egyes forrásigényeinek biztosításáról
3148
1302/2019. (V. 27.) Korm. határozat
Az Óbudai (Hajógyári)-sziget árvízvédelmi rendszere megvalósításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
3151
1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról
3153
1304/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A „II. Nemzetközi Konferencia a Keresztényüldözésről” elnevezésű rendezvény 2019. évi megtartásáról
3156
1305/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A Szír Ortodox Egyház projektjeinek támogatásáról
3156
1306/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A szíriai trappista-ciszterci nővérek projektjeinek a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
3157
1307/2019. (V. 27.) Korm. határozat
Az EFOP-3.2.10-16-2016-00001 azonosító számú („Tehetséggondozás sport által” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
3158
1308/2019. (V. 27.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
3160
1309/2019. (V. 27.) Korm. határozat
Az elítélt személyek átszállításáról szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3163
1310/2019. (V. 27.) Korm. határozat
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében támogatást nyert „C-ROADS 2 Hungary” projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról
3163
53/2019. (V. 27.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Terrorizmus Ellenes Hivatala között a fogadó országgal kötött megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3164
54/2019. (V. 27.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
3165

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.20.