A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369712. látogatója

Budapest

2019. január 24.,

csütörtök


 

9. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2019. (I. 24.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
114
4/2019. (I. 24.) Korm. rendelet
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet, és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
115
22/2019. (I. 24.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
118
23/2019. (I. 24.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
118
1007/2019. (I. 24.) Korm. határozat
Az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának változásához kapcsolódó források átadásáról
119
1008/2019. (I. 24.) Korm. határozat
A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő intézkedésről
119
1009/2019. (I. 24.) Korm. határozat
A hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről szóló 1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat módosításáról
120
1010/2019. (I. 24.) Korm. határozat
A Társadalmi Innováció Tanácsról szóló 1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
120
8/2019. (I. 24.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
120

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.