A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372415. látogatója

Budapest

2019. május 31.,

péntek


 

93. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
130/2019. (V. 31.) Korm. rendelet
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3236
5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos egyes MEKH rendeletek módosításáról
3237
22/2019. (V. 31.) AM rendelet
A szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról
3245
23/2019. (V. 31.) AM rendelet
A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosításáról
3249
24/2019. (V. 31.) AM rendelet
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról
3253
25/2019. (V. 31.) AM rendelet
Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről szóló 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
3258
14/2019. (V. 31.) IM rendelet
A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
3258
13/2019. (V. 31.) ITM rendelet
A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
3259
196/2019. (V. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
3263
197/2019. (V. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
3263
198/2019. (V. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
3264
199/2019. (V. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
3264
200/2019. (V. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
3265
201/2019. (V. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
3265
202/2019. (V. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
3266
203/2019. (V. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
3266
204/2019. (V. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
3267
2/2019. (V. 31.) MK határozat
A 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról
3267

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.